Contact us

Company: Fujian Zi Jin Quality Inspection Technology Service Co., Ltd

Contact: Mark

Mobile/Wechat/Whatsapp: +8618159192051

E-mail: andie@fujianzijin.com

Address: Building 312, C, Fuzhou Software Park ,89 Software Avenue, Gulou District, Fuzhou, Fujian Province

Categories

Contact Us


Contact: Tony

Phone: +8618150772083

Add: Building 312, C, Fuzhou Software Park ,89 Software Avenue, Gulou District, Fuzhou, Fujian Province 

Scan the qr code Close
the qr code